eXpression Design 2020

Den 28 augusti lanserar de här formgivarna 17 lokalproducerade produkter.
Stay tuned…

Vill du vara med i nästa omgång av eXpression Design och ta fram en lokalproducerad produkt?
Ansök här fram till 15 augusti.

Ansökan till eXpression Design har öppnat!

Fram till den 15 augusti är det möjligt att söka till eXpression Design, ett länsöverskridande designprogram med bas i Umeå och Örnsköldsvik. eXpression Design riktar sig till formgivare  som driver företag och vill utveckla en ny produkt, skapa nya samarbeten och utöka sitt nätverk. 
”Vi vill genom detta projekt möjliggöra nya lokala samarbeten, ge nationell synlighet och skapa internationella kontakter för deltagarna”, säger Barbro Renkel, affärscoach vid eXpression Umeå.

eXpression Design startar i början av oktober med 2–3 träffar i månaden under perioden oktober 2020 till juni 2021. Syftet med programmet är att skapa fler samarbeten mellan regionerna och stärka de kreativa och kulturella näringarna i norra Sverige. Urval till programmet sker genom intervjuer  i september.

Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik.  Därför anordnas två parallella program som kommer att ha vissa aktiviteter gemensamt.  Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.

”Samarbetet mellan våra två parallella program möjliggör unika möjligheter. Dra nytta av den samlade kunskapen i nätverken och utbyt erfarenheter, styrkor och svagheter”, säger Johanna Forsberg, ansvarig eXpression Design Örnsköldsvik.

Genom programmen får du tillgång till ett brett nätverk och både tillverkare och kreatörer, dra nytta av den gemensamma kunskapen och utmanas i att utbyta erfarenheter, styrkor och svagheter.

Läs mer om programmet och ansök här:
https://expressionumea.se/program/expression-design/

Har du frågor om programmet i Örnsköldsvik? Kontakta oss:
Maria Persson, maria@highcoastcreative.se
Johanna Forsberg, johanna@highcoastcreative.se