Kontakta oss

Johanna Forsberg, ordförande
(Föräldraledig 2022)
Tel: 070-640 38 03

Maria Persson, vice ordförande
Tel: 070-626 09 05

E-post: info@highcoastcreative.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som High Coast Creative har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. High Coast Creative följer dataskyddsförordningen (GDPR).