Om High Coast Creative

Allt började i juni 2016. Vi var några kreatörer som kände att vi ville göra mer för den kreativa branschen och området där vi bor. Om vi kunde samla fler kreatörer och bygga ett starkt nätverk skulle vi tillsammans kunna lyfta de kreativa näringarna i samhället.

Utifrån de tankegångarna jobbade vi vidare och tack vare Världsklass Örnsköldsvik kunde vi göra en förstudie under hösten 2016 och våren 2017. Där kartlade vi kreatörer och samarbetspartners, och nätverket skapade även ingångar till industri, näringsliv och kommun. Med förstudien kom insikten om att vi behöver ett branschnätverk som kan jobba för att skapa samarbeten mellan näringsliv, kommun och samhälle. Där medlemmarna, de kreativa näringarna, driver sitt engagemang och sin lönsamhet själva men har nätverket som ett bollplank. Helt enkelt bygga ett stort, starkt och brett nätverk där vi med våra företag kan bli en del i något större.

Vi skapade därmed en ideell förening som fick namnet High Coast Creative – ett branschnätverk för de kulturella och kreativa näringarna i Höga Kusten.

Styrelsen

VI JOBBAR AKTIVT FÖR ATT SKAPA GIVANDE TRÄFFAR FÖR VÅRA MEDLEMMAR OCH DRIVA NÄTVERKET FRAMÅT.
STYRELSEN BESTÅR 2024 AV

ULRIKA EDHOLM
ORDFÖRANDE

JESSICA PERSSON
KASSÖR

HANNA SAHLÈN
LEDAMOT

SARA KARLSSON
LEDAMOT

CAROLINE NORDÈN
SUPPLEANT

ANGELICA SPETS
SUPPLEANT