Hållbar omställning skapar framtidens affärer

När självklara resurser som vatten, energi och material börjar bli bristvaror är det viktigt att hitta nya modeller, både för affären och miljön. Många företag blir allt bättre på att ta tillvara spill och ställer om till cirkulära modeller och ser det som en affärskritisk strategi och det gäller oavsett bransch och storlek på företaget. Det är också något som företagen i Innovationsbolaget Örnsköldsvik tagit fasta på. Förra veckan deltog ett trettiotal företag i startskottet för att öka sin kunskap och i förlängningen hitta nya samarbeten. Emma Dalväg från Coest som varit med i flertalet industriella och urbana symbioser som t.ex. Sotenäs Symbioscentrum deltog.

– Att arbeta med cirkularitet och hitta symbioser är inte något enbart de stora industrierna måste göra, det gäller alla och oavsett hur stora steg man tar är det steg i rätt riktning. Även de små stegen är viktiga då de ändrar vårt mindset, berättar Emma.

Vi kommer ha brist på vatten, energi och material, och det kommer bli affärskritiskt om man inte förbereder sig för det. Redan idag har minst 24 kommuner har fått tacka nej till etableringar på grund av begränsningar i elnätet och problemet sträcker sig över hela landet, från Överkalix i norr till Trelleborg i söder.

– De höga energipriserna vi har nu är bara ett träningsläger inför vad som kommer. Alla prognoser säger att vi kommer ha minst så här höga energipriser om några år, och där kan de cirkulära modellerna och symbios bli en jättestor del av lösningen, säger Emma.

Att arbeta tillsammans lokalt och branschöverskridande är något som brukar vara en framgångsfaktor för att hitta framtidens hållbara affärer.

– Vi måste tänka den cirkulära affären framåt, oavsett bransch och storlek. Det måste ske på alla håll och vi behöver kroka arm över branscherna för att hitta framtidens symbioser och cirkulära affärer, berättar Marlene Johansson, vd Innovationsbolaget.

Emma Dalväg föreläste om att designa affärsmodeller för cirkularitet, symbios och samarbeten.

Många stora företag har redan börjat jobba med cirkulära modeller. Polarbröd med bageri i Bredbyn jobbar strategiskt med hållbarhet och har satt mål att verksamheten vara 100% cirkulära 2032. Redan idag har man egna vindkraftverk och återvinningsbara förpackningar, men företaget har fler höga mål för att utmana sig själva.

– Man ska inte vara rädd för att sätta höga mål och visioner. Vi formulerar ett mål och sen gör vi vårt allra bästa för att nå dit genom att experimentera och prova oss fram. Det är även viktigt att hållbarheten alltid är med, att vi alltid frågar oss själva ’kan vi göra det här ännu mera hållbart’, berättar Cindy Kite, hållbarhetschef och innovationssamordnare Polarbröd.

Miva som också deltog under dagen arbetar utifrån avfallstrappan, ett EU direktiv med fem nivåer av att minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. De letar hela tiden efter nya samarbeten. Sara Rindeskog, affärsområdeschef avfall och återvinning på Miva deltog både vid föreläsningen och på den efterföljande workshopen.

– Det bästa är om avfallet hittar rätt person innan det behöver slängas, att det inte ens kommer till oss på Miva, berättar hon. Ska vi lyckas måste vi samverka och ett sätt att komma igång är att börja i det lilla.

Ulrika Edholm driver företaget Bosse & Ester där hon bland annat arbetar med restmaterial. 

Någon som jobbar med cirkularitet är Ulrika Edholm som driver företaget Bosse & Ester i Örnsköldsvik. Hon använder restmaterial från den svenska mode- och möbelindustrin i sin design och produktion. Det var när hon fick veta att det går åt 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans som hon bestämde sig för att gå en annan väg i sitt eget företag.

– I små företag kan man påverka så mycket lättare, det är ingen lång beslutsprocess. Det är jag som bestämmer och då kan jag ta beslut som jag tror på och står bakom. Idag är ungefär 80% av de tyger jag använder restmaterial men mitt mål är att bara använda mig av resttyger i framtiden, säger Ulrika.

För att minimera materialspill i sin tillverkning planerar hon noga innan hon beskär tyget till väskorna. Det spill som blir försöker hon tillverka mindre produkter av.

Energin och engagemanget var högt bland de företag som deltog och man uppskattade att få träffas över branscherna. Nästa steg i processen är att jobba i designsprintar för att hitta konkreta lösningar och hitta samarbeten. Den 17 januari kommer de första sprintarna genomföras med fokus på lokal mat och dryckesproduktion samt design, mode, återvinning och industrins restflöden.

Definitioner:
Med industriell symbios avses ett nära samarbete mellan företag i affärsnätverk, där företag byter material, biprodukter från produktionsprocesser och kunskap i syfte att minimera mängden material och energi som går till spillo.

Principer för cirkularitet:
Designa bort avfall och överskott
Hålla resurser vid sitt högsta värde så länge som möjligt
Inga miljöfarliga ämnen
Använda förnyelsebar energi till produktion och transporter
Regenerera/återuppbygga naturliga system
Samverka över branschgränser

Text och foto: Maria Persson