Workshop – Återbruk av byggmaterial

2019/05/14 kl 11:30 - 15:30

Miva vill bidra till ökad resurshushållning och kretsloppstänkande genom att uppmuntra till avfalls- minimering, återanvändning och återvinning. Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden för materialåtervinning och återanvändning av icke farligt bygg- och rivningsavfall upp till 70 procent år 2020.

Örnsköldsvik behöver bli mer klimatsmart! Byggavfall står för en stor del av insamlade mängder på återvinningscentraler därför är det viktigt att främja återbruk av sådant material så långt det är möjligt. Miva ser många möjligheter med det byggavfall som lämnas på våra återvinningscentraler och hoppas att man kan hitta samarbetspartners som också ser potential i detta material och att man tillsammans kan hitta hållbara lösningar för framtiden.

Den 14 maj genomförs en workshop med syfte att samla organisationer som vill bidra till återbruk av byggmaterial i Örnsköldsvik och tillsammans utveckla idéer kring hur det skulle kunna göras på ett strukturerat sätt.

Anmälan till workshopen görs senast 9 maj till Anna Näsholm Gidlund.

Projektet medfinasieras av Världsklass Örnsköldsvik utifrån utmaningen
Agera klimatsmart och att det bidrar till att nå målet Mer klimatsmart.