Emelie Lundmark

Konstnär
ÖRNSKÖLDSVIK

Konsten har alltid varit ytterst närvarande i mitt liv och har påverkat mig på varierande sätt: olika intensivt i olika skeden och med olika resultat. Inte alltid positiva men alltid väldigt reella.
Jag skapar oftast utifrån en känsla så min inspiration kommer nästan alltid från händelser som påverkat mig starkt emotionellt. Ofta är dessa kopplade till kultur eller naturupplevelser: Från min tid i Frankrike och Italien, men i minst lika hög grad från vinternätter i Finland eller sommarkvällar på havet i Bottniska viken. Teknikmässigt håller jag mest på med målningar i akvarell, akryl och olja samt skulpturer i lera och trä.
Eftersom teknik är fascinerande läste jag till civilingenjör inom Teknisk design, kompletterat med Handelsstudier inom ekonomi&marknadsföring, och jag har nu turen att få jobba med spännande produktutvecklingsprojekt.
Kontrasten mellan teknik och konst är inspirerande. Jag vill ha bäggedera i mitt liv och framgent är målsättningen att hitta synergier för att i högre grad kunna kombinera de två.
073-442 85 21
Instagram: @dinie_design